Некролог на Александър Димитров Иванов

Александър Димитров Иванов
1995 – 2016
мъж
Харманли

Не се изплаква мъката със сълзи, когато плачем повече боли. И все по-безнадеждни стават дните, че никога не ще се върнеш ти.