Некролог на Алисия Замфирова Дончова

Алисия Замфирова Дончова
1955 – 2018
жена

Живя, раздаваше се всеотдайно, обичаше ни всички от сърце, затуй и мъката ни е безкрайна. Прекланяме пред теб глави!