Некролог на Ангелинка Емануилова Панайотова

Ангелинка Емануилова Панайотова
1957 – 2019
жена

Не можем да те върнем, туй е вярно, смъртта не може никой да възпре, но в паметта ни благодарна навеки няма да умреш. Ще те помним и вечно ще скърбим!