Некролог на Анелия Бойчова Сашкова

Анелия Бойчова Сашкова
1950 – 2018
жена
Благоевград

Живя, раздаваше се всеотдайно, обичаше ни всички от сърце, затуй и мъката ни е безкрайна. Прекланяме пред теб глави!