Некролог на Асен Величков Цанков

Асен Величков Цанков
1956 – 2018
мъж
Пловдив

Вечно жив си остана човекът, който честно се трудил и скромно живял, тихо минал своята пътека и в сърцето на всеки обич посял.