Некролог на Атанас Димитров Иванов

Атанас Димитров Иванов
1924 – 2014
мъж
София

Вечно жив си остана човекът, който честно се трудил и скромно живял, тихо минал своята пътека и в сърцето на всеки обич посял.