Некролог на Бойка Тончова Христофорова

Бойка Тончова Христофорова
1978 – 2019
жена
Варна

Живя, раздаваше се всеотдайно, обичаше ни всички от сърце, затуй и мъката ни е безкрайна. Прекланяме пред теб глави!