Некролог на Валери Борисов Величков

Валери Борисов Величков
1951 – 2017
мъж
Стара Загора

Напразно чакаме вратите да отвориш, напразно чакаме пред нас да се явиш. Напразно чакаме да заговориш, сълзите ни да изсушиш!