Некролог на Вера Косьова Петкова

Вера Косьова Петкова
1954 – 2019
жена

Не се изплаква мъката със сълзи, когато плачем повече боли. И все по-безнадеждни стават дните, че никога не ще се върнеш ти.