Некролог на Георги Антонов Евгениев

Георги Антонов Евгениев
1952 – 2018
мъж
Свищов

Не можем да те върнем, туй е вярно, смъртта не може никой да възпре, но в паметта ни благодарна навеки няма да умреш. Ще те помним и вечно ще скърбим!