Некролог на Георги Георгиев Атанасов

Георги Георгиев Атанасов
1981 – 2016
мъж
Кюстендил

Добрите хора нивга не умират, не се превръщат в пепел или дим. Те винаги оставят светла диря и честен път по които да вървим.