Некролог на Григор Симеонов Асенов

Григор Симеонов Асенов
1966 – 2016
мъж
София

Добрите хора нивга не умират, не се превръщат в пепел или дим. Те винаги оставят светла диря и честен път по които да вървим.