Некролог на Данаила Димитрова Цанкова

Данаила Димитрова Цанкова
1968 – 2017
жена
София

Не се изплаква мъката със сълзи, когато плачем повече боли. И все по-безнадеждни стават дните, че никога не ще се върнеш ти.