Некролог на Даниела Любомирова Тодорова

Даниела Любомирова Тодорова
1952 – 2016
жена
Силистра

Вечно жив си остана човекът, който честно се трудил и скромно живял, тихо минал своята пътека и в сърцето на всеки обич посял.