Некролог на Дара Гаврилова Раданова

Дара Гаврилова Раданова
1977 – 2019
жена

Добрите хора нивга не умират, не се превръщат в пепел или дим. Те винаги оставят светла диря и честен път по които да вървим.