Некролог на Димитър Атанасов Мартинов

Димитър Атанасов Мартинов
1982 – 2015
мъж
Пловдив

Добрите хора нивга не умират, не се превръщат в пепел или дим. Те винаги оставят светла диря и честен път по които да вървим.