Некролог на Екатерина Велчова Жорова

Екатерина Велчова Жорова
1953 – 2019
жена
Бургас

Добрите хора нивга не умират, не се превръщат в пепел или дим. Те винаги оставят светла диря и честен път по които да вървим.