Некролог на Елена Тодорова Димитрова

Елена Тодорова Димитрова
1986 – 2016
жена
Варна

Добрите хора нивга не умират, не се превръщат в пепел или дим. Те винаги оставят светла диря и честен път по които да вървим.