Некролог на Емилия Ивайлова Христова

Емилия Ивайлова Христова
1984 – 2015
жена
София

Живя, раздаваше се всеотдайно, обичаше ни всички от сърце, затуй и мъката ни е безкрайна. Прекланяме пред теб глави!