Некролог на Златан Тихомиров Момчилов

Златан Тихомиров Момчилов
1949 – 2018
мъж
Димитровград

Добрите хора нивга не умират, не се превръщат в пепел или дим. Те винаги оставят светла диря и честен път по които да вървим.