Некролог на Иванка Василова Стоянова

Иванка Василова Стоянова
1944 – 2014
жена
София

Не можем да те върнем, туй е вярно, смъртта не може никой да възпре, но в паметта ни благодарна навеки няма да умреш. Ще те помним и вечно ще скърбим!