инж. Иван Пехливанов

26.06.1926 - 09.07.2019
С помощта на

Иван Пехливанов е роден на 26 юни 1926 г., в ямболското село Воден. През 1951 г. завършва Висшия машинно-електротехнически институт в София. Започва работа като конструктор, а впоследствие е проектант. Известно време е главен специалист в Комитета по промишлеността, директор на проектанския институт „Машелектропроект“ и генерален директор на научно-производствено обединение „Технология на металите“. През 1968 г. става заместник-министър на машиностроенето, а след това и председател на Комитета по леене и пластична обработка на металите. През 1980 г. става заместник-председател на БИСА, а от 1986 г. до 1990 г. е неин председател. Над две години е председател на Централен кооперативен съюз.

Иван Пехливанов има огромен дял за създаването на нови машиностроителни заводи в първите години на развитието на българското машиностроене и електроника. Инициатор е на идеи за усвояване на нови технологии и машини, на нови производства. Става инициатор за създаването на Българската индустриална стопанска асоциация (БИСА) и е нейният първи председател.


„Чист и неуморен труженик, Иван Пехливанов не измени на идеала и дълга към Отечеството.“

Проф. Трайко ПЕТКОВ

„Бе високо ценен специалист, мъдър ръководител и неуморим организатор..“

Никола Калчев – бивш министър на машиностроенетоВестник Нова Зора за Иван Пехливанов и неговата книга
Иван Пехливанов – Свидетел на историята