Жалейка

Какво е жалейка
Жалейката е аксесоар към облеклото, който показва че скърбим за починал близък. Най-често срещаните жалейки са – жалейка за ревер, която е под формата панделка и жалейка шалче. И двата вида жалейки са в черен цвят и могат да бъдат закупени от траурните агенции или магазините до гробищните паркове, както и да бъдат самостоятелно изработени.

Колко време се носи жалейка
Няма определена норма за това колко време залейката се носи. В различните населени места в България обичаите са различни. 1 ден, 9 дни, 40 дни, някъде дори година.