Помени

На всички помени се извършват едни и същи действия – преливане с четене на молитва от свещеник, раздаване на храна или трапеза. За тях се месят обредни хлябове като при погребението – на места броят на хлябовете е същият като броя на дните, изминали от смъртта.  

Помен за 3 дни
Помен за 9 дни
Помен за 40 дни
Помен за 1 година