Некролог на Камелия Стоянова Валериева

Камелия Стоянова Валериева
1973 – 2017
жена
Харманли

Живя, раздаваше се всеотдайно, обичаше ни всички от сърце, затуй и мъката ни е безкрайна. Прекланяме пред теб глави!