Некролог на Карамфила Миткова Григорова

Карамфила Миткова Григорова
1990 – 2017
жена
Бургас

Безкрайно скърбим и си спомняме с голяма обич за теб! Времето минава, но забрава няма! Почивай в мир!