Кратка молитва за починал

Кратка молитва за починал вариант Ⅰ

„Господи, дай покой на душата на твоя наскоро починал роб (името на починалия), прости му всички волни и неволни прегрешения и дарувай му царството небесно.“
Амин!

Кратка молитва за починал вариант ⅠⅠ

 Със светците упокой, Христе, душата на починалия Твой раб новопредставления (име на починалия), където няма болка, нито печал, нито въздишка, но живот безкраен.”
Амин!

Тези две молитви са особено подходящи за дните между 1-ия и 9-ия, но също така се използват до 40-ия. Има една хубава и по-дълга молитва, която се използва предимно за дните между 9-ия и 40-ия. Ето връзка към нея – Дълга молитва за починал

За дните след 40-ия се използват малко по-различен тип молитви. Ето една хубава и сравнително разбираема молитва за дните след 40-ия. Молитва за починал след 40-ия ден

 

Тълкувание на Молитвата

В този свят загубата на близък човек е неизбежна част от живота, но молитвите могат да донесатКратка молитва за починал утеха и надежда. Една от най-силните и важни молитви в православната християнска традиция е молитвата за починал. Тази молитва не само помага на нас, живите, да намерим мир, но и молим Бог да дари покой и прошка на душата на нашите починали близки.

Молитвата за починал е кратка, но дълбока по своето значение. Ето какво означават отделните части на молитвата:

  • „Господи, дай покой на душата на твоя наскоро починал роб (името на починалия)“: Молим Бог да даде вечен покой на душата на починалия, за да намери тя мир и утеха в отвъдното.
  • „прости му всички волни и неволни прегрешения“: Просим Бог да прости всички грехове на починалия, както съзнателните, така и несъзнателните, за да бъде той изчистен от всякакви прегрешения.
  • „и дарувай му царството небесно“: Молим Бог да дари на починалия вечен живот в небесното царство, което символизира вечна блаженост и единение с Бога.

Подходящ Период за Произнасяне на Молитвата

Молитвата за починал може да се изрича в различни моменти, когато усещаме нужда да се помолим за покой на душата на нашите близки:

  1. Веднага след смъртта: Когато се съберем с близките си, за да се помолим за новопочиналия.
  2. По време на опелото: Включване на молитвата в погребалната служба.
  3. В дните след погребението – до 40-ия ден: На третия, деветия и четиридесетия ден, когато се извършват специални заупокойни служби.
  4. В лични моменти на скръб – до 40-ия ден