Некролог на Марийка Борисова Мартинова

Марийка Борисова Мартинова
1944 – 2014
жена
Варна

Напразно чакаме вратите да отвориш, напразно чакаме пред нас да се явиш. Напразно чакаме да заговориш, сълзите ни да изсушиш!