Некролог на Марийка Георгиева Калоянова

Марийка Георгиева Калоянова
1976 – 2016
жена
Лозен

Никой не умира истински, докато има живи, които го помнят! Поклон пред светлата ти памет!