Некролог на Марлен Златкова Венциславова

Марлен Златкова Венциславова
1967 – 2017
жена
Раковски

Да си спомним с обич и признателност за добрия и отзивчив човек, останал завинаги в най-свидните ни спомени!