Молитва за починал след 40-ия ден

Помени, Господи, Боже наш,  Твоя раб (името на починалия), който почина. Тъй като си Добър и Човеколюбив,  не обръщай внимание на неговата  самозаблуда, прости всичките му волни и неволни грехове.  Избави го от безкрайно наказание и огнено възмездие и му дай общение с вечни блага, приготвени за онези, които Те обичат. Макар и да е съгрешил, все пак той не се е отдалечил от Теб  и несъмнено е вярвал в Отца и Сина и Светия Дух и до последния си дъх  се е придържал към това.

Затова бъди милостив и го постави сред Твоите светии, защото няма човек, който да живее живот без грях. Само Ти си безгрешен и Твоята истина е абсолютна. Ти си Единственият Бог – милостив, щедър и истински обичащ нас,  хората.  Хвала на Теб ,от нашите сърца като Отец и Син и Свети Дух. сега и всякога и во веки веков.
 Амин!