Некролог на Надежда Атанасова Тодорова

Надежда Атанасова Тодорова
1943 – 2015
жена
Пловдив

Не можем да те върнем, туй е вярно, смъртта не може никой да възпре, но в паметта ни благодарна навеки няма да умреш. Ще те помним и вечно ще скърбим!