Некролог на Неда Борисова Симеонова

Неда Борисова Симеонова
1995 – 2016
жена
Бургас

Вечно жив си остана човекът, който честно се трудил и скромно живял, тихо минал своята пътека и в сърцето на всеки обич посял.