Некролог 1 година

Панахидата за 1 година от смъртта на близките ни е една от най-важните. Традицията повелява освен другите задължителни ритуали да бъде изработен некролог, който да се постави пред дома  на починалия, както пред дома на близки и роднини и на важни места в селището, където е живял.  Самия некролог за 1 година няма съществена разлика с другите видове некролози като например некролозите за 40 дни