Некролог 40 дни

Традиционно на 40-ия ден от смъртта се извършва панахида. Тя е една от най-важните, поради различните вярвания в християнството свързани с 40 ия ден от кончината. Изработват се и некролог за 40 дни, който се разлепва пред дома на починалия и на важни места в селището, в което е живял. Некрологът за 40 дни не се различава по своят вид от останлите некролози изработвани по повод другите панахиди. За разлика обаче от некролозите при смърт тук вече се поставя снимка на починалия. Заглавието на такъв вид некролог обикновено е „тъжен помен“ или „възпоменание“. В некролога за 40 дни могат да присъстват още информация за това кога и къде ще се извърши панахидата. Текстовете за некролози за 40 дни също не се различават значително от текстовете за другите панахиди. Обикновено те съдържат няколко думи за починалия и изразяват нашата почит и скръбта ни за него.