Некролог на Пенка Христова Борисова

Пенка Христова Борисова
1989 – 2015
жена
Варна

Не се изплаква мъката със сълзи, когато плачем повече боли. И все по-безнадеждни стават дните, че никога не ще се върнеш ти.