Помен за 3 години от смъртта

Прави ли се помен за 3 години от смъртта?

Помен за 3 години от смъртта не е често срещан в българската православна традиция. Макар и да не е задължителен, той също така не е забранен.  Близките на починалия може да имат вътрешна потребност да го почетат поради различни причини като сън, важно събитие в семейството или усещане, че душата на починалия е неспокойна. В случай, че се отбележи това е последният индивидуален помен. След това паметта на починалия се почита на задушниците, заедно с паметта на другите близки починали. По-често обаче, помените за 2 години от смъртта и 3 години от смъртта изобщо не се правят. Индивидуалните помени приключват със задължителния и важен помен за една година от смъртта

Кога се прави помен за 3 години от смъртта?

Поменът за 3 години от смъртта не е задължително да се прави точно на датата на годишнината. Обикновено се предпочита да се измести няколко дни преди или след тази дата, като най-често се избира съботата преди годишнината. Важно е да се избягват забранените за помен дни според православния календар.

Как се прави помен за 3 години от смъртта?

Провеждането на помен за 3 години от смъртта се извършва по подобен начин на другите панихиди. Обикновено се подготвят следните неща:

  • Варено жито
  • Питка
  • Червено вино
  • Сладки
  • Пресни плодове
  • Храни, които покойникът е обичал

Тези храни се раздават на присъстващите – роднини и приятели. Помена включва молитви и възпоменателни ритуали, водени от свещеник. Присъстващите се събират, за да се помолят за душата на починалия и да споделят спомени за него.