Помен за 2 години от смъртта: традици и правила

Прави ли се помен за 2 години от смъртта?

Помен за 2 години от смъртта се прави сравнително рядко според българската православна традиция. Той не е задължителен, но също така не е забранен. Обикновено се прави, когато близките по някаква причина имат вътрешна потребност да почетат починалия. Тази потребност може да се дължи на сън, който са сънували, важно събитие, което се е случило в семейството, или по някаква друга причина, свързана с усещането, че душата на починалия е неспокойна.

Кога се прави помен за 2 години от смъртта?

Както и при другите помени след 40-ия ден, поменът за 2 години от смъртта не е задължително да се прави на точната дата. Често е дори препоръчително да се измести няколко дни преди или след тази дата, обикновено съботата преди датата. Важно е обаче да се избягват забранените за помен дни според православната традиция.

Как се прави помен за 2 години от смъртта?

Начинът за провеждане на годишните помени не се различава значително от провеждането на панихидите. Обикновено се носят следните неща:

  • Варено жито
  • Питка
  • Червено вино
  • Сладки
  • Пресни плодове
  • Неща, които покойникът е обичал

Всички тези неща се раздават на присъстващите – обикновено близки роднини и приятели. Провеждането на помена включва молитви и възпоменателни ритуали, които се водят от свещеник. Присъстващите се събират, за да се помолят за душата на починалия и да споделят спомени за него.