Помен третини, три дни след смъртта

Какво е третини

Първият помен, който се прави след смъртта се нарича третини. Нарича се така, защото се прави три дни след смъртта. Този помен има свой собствен смисъл във вярванията на хората и затова ритуалът е по-особен.

Ритуал за третини

Третините се правят сутрин рано и на някои места този помен има специализирано название: „поутринье“, „утрина“, „на разбуд“. Поменът обикновено се извършва много рано сутрин. На някой места само се прекадява гробът и се прелива с вода и вино, а другаде прекадяват пита и я раздават. В Северозападна България стари жени отиват преди изгрев слънце на гроба и извършват „преливане“: запалват свещи, прекадяват с тамян, изливат по малко неначената вода на четирите страни на гроба, а останалата най-много вода изливат над главата на умрелия. Преливат и с вино. В някои региони гробът се набучва с множество запалени свещи, носи се храна – обикновено жито и тънка пита. Храната се яде на място и се раздава на просяци, но не се връща вкъщи. Оставят се цветя на гроба, като добре е сред тях да има босилек. Здравец не бива да присъства. Характерен за третини е обичаят „Обипалване”, който се извършва на повечето места в България с малки вариации. Идеята е, да се запалят множество малки огънчет. Използва се памук, слама или намачкани вестници. Те се запалват около местоположението на краката или около целия гроб. На третини ритуалът се провежда в пълно мълчание или само се шепне.

Важни особености за ритуалът третини

Въпреки, че във всеки регион обичаят има свои характерни особености най-важните неща за изпълнение на третини са:
1. Извършва се три дни след смъртта
2. Обичаят се извършва много рано сутрин – преди разсъмване.
3. На поменът присъстват само жени от най-близкия роднински кръг. Обикновено 2-3 човека.
4. Извършва се при пълно мълчание или само се шепти.
5. Извършва се преливане с вино и вода – това означава, че се сипва по малко вино и вода на краищата на гроба от всички присъстващи
6. Може да се занесе малко храна (варено жито и тънка питка), която обаче не се носи вкъщи, хапва се на място и се оставя на гроба, раздава се на бездомници.
7. Разхвърлят се около гроба памучета, слама или вестници и се запалват.
8. Оставят се цветя на гроба сред които трябва да има босилек, но не и здравец.
9. Не се кани отец и не се чете молитва.

Смисъл на третини

В народните вярвания идеята на третини е да се прогонят духовете и да се попречи на покойникът да вампиряса.

Кога се извършва поменът третини, как се броят дните

Както подсказва името му третини (три дни след смъртта) се извършва три дни след смъртта. Дните се броят от деня на настъпване на смъртта, като се включва и самият ден. Например ако покойникът е починал в сряда, поменът се извършва в петък. Често се казва че поменът се прави на следващия ден след погребението, тъй като се предполага, че погребението е на следващия ден след смъртта. Например – човекът почива в сряда, погребението е в четвъртък, третини се извършват в петък. В наши дни в случай че погребението се забави и се извърши по-късно, може третини да се направят на следващия ден след погребението, независимо, че са минали повече дни от смъртта. Друг вариант е ритуалът третини да се пропусне. Всичко е строго индивидуално и зависи от нагласата на роднините и съответния регион. В случай на съмнение би било добре да се направи консултация с местния свещеник.