Помен 9 дни от смъртта

Какво е деветини

Деветини се нарича поменът, който се извършва на деветия ден от смъртта. 

 

Какво се прави на деветия ден от смъртта (деветини)

За разлика от третини на деветини на гроба отиват повече хора, раздават се повече и  по-разнообразни храни за „Бог да прости“. Свещеник чете заупокойна молитва. Сред храните има обредни хлябове, варено жито, сезонни плодове , готвени гозби и любими храни на покойника. Обикновено на гроба се носят първите узрели плодове, от които живите могат да ядат едва след като са раздали за мъртвите. На всички помени гробът се прекадява, оставя се съд с вода, за да пие душата, запалват се свещи или кандило, за да е светло по пътя й към отвъдния свят, гробът се прелива с вода и вино, покойникът се оплаква.

На много места гробът се посещава от най-близките домашни, главно някоя от жените, през всичките дни на първата седмица или до деветините. При тези посещения се запалва свещ или кандило на гроба и се прелива с вода отгоре му, по-рядко с малко вино.

Как се изчисляват 9 дни от смъртта

Както и при другите помени  деветия ден от смъртта (деветини) се изчислява от датата на смъртта, като, самия ден на смъртта също се брои.