Некролог на Румяна Стоянова Пламенова

Румяна Стоянова Пламенова
1942 – 2016
жена
София

Добрите хора нивга не умират, не се превръщат в пепел или дим. Те винаги оставят светла диря и честен път по които да вървим.