Некролог на Сергей Костадинов Николов

Сергей Костадинов Николов
1942 – 2017
мъж
Бургас

Добрите хора нивга не умират, не се превръщат в пепел или дим. Те винаги оставят светла диря и честен път по които да вървим.