Некролог на Славена Руменова Христова

Славена Руменова Христова
1972 – 2017
жена
София

Добрите хора нивга не умират, не се превръщат в пепел или дим. Те винаги оставят светла диря и честен път по които да вървим.