Некролог на Стефан Петров Пламенов

Стефан Петров Пламенов
1973 – 2016
мъж
Пловдив

Добрите хора нивга не умират, не се превръщат в пепел или дим. Те винаги оставят светла диря и честен път по които да вървим.