Некролог на Стиляна Христова Найденова

Стиляна Христова Найденова
1986 – 2018
жена
Бургас

Не можем да те върнем, туй е вярно, смъртта не може никой да възпре, но в паметта ни благодарна навеки няма да умреш. Ще те помним и вечно ще скърбим!