Некролог на Таньо Исперихов Христославов

Некролог 1 година вариант 1

Таньо Исперихов Христославов
1959 – 2018
мъж

Никой не умира истински, докато има живи, които го помнят! Поклон пред светлата ти памет!