Траурен комплекс „Кратос Л“

„КРАТОС ЕЛ“ е регистрирана през 2000 година с основен предмет на дейност: траурно-организационна дейност – погребения, кремации, панихиди. За 15-те години от създаването си фирмата успя да наложи нов, висок стандарт на работа и качество на услугите в погребалната дейност . Фирмата се гордее с изграден имидж в траурната сфера и доверие сред клиентите, използвали услугите й.

Мисия
Смъртта е неизбежна част от живота. Рано или късно в живота, тя застига скъп за нас човек и ни причинява много скръб и болка. Нашата мисия в този труден за всяко семейство момент е да осигурим достойно изпращане на починалия в последния му земен път, с висок професионализъм, съчувствие и съпричастност, обръщайки внимание и на най-малкия детайл.

Колектив

За всички нас, екипът на „КРАТОС-ЕЛ“, работата ни не е само работа, а призвание да сме в услуга и помощ на близките на починалите. В такъв труден момент освен професионална помощ, в наше лице може да се намери и чисто човешко отношение и съпричастност. На разположение сме 24 часа, 7 дни в седмицата.