Траурна агенция Херакъл

Погребална агенция Херакъл
Погребална агенция Херакъл

Организация на траурни ритуали погребения, кремации, транспорт на тленни останки в страната и чужбина.

Каменоделска дейност – изграждане на нови гробни места, ремонт и реновиране на вече съществуващи паметници. Целогодишна поддръжка на гробни места. Помени, панахиди

Фирмата съществува на пазара за трурна дейност от 2008 година под това име и е обединител на други фирми от преди тази година.

Същата е регистрирана в единият регистър на Столична община за траурна и каменоделска дейност, притежава и сертификат от ICNKM№2015201355 за коректна фирма и е регистрирана в EBN European Business Number в Хамбург Германия.