Траурни аегнции

В дни на безкрайна болка хората от траурните агенции са тези, които остават здраво стъпили на земята и ни помагат да извършим необходимите дейности. Те са и хората, които ще ви асистират да споделите инфорамцията за Вашите починали близки в националния регистър на починалите хора – http://pomen.bg.