Некролог на Трендафилка Илиянова Тониславова

Трендафилка Илиянова Тониславова
1972 – 2019
жена
Радомир

Живя, раздаваше се всеотдайно, обичаше ни всички от сърце, затуй и мъката ни е безкрайна. Прекланяме пред теб глави!